Onderzoek en ontwikkeling met de kracht van goede PR

FAQ

Wat je altijd had willen weten over Adstructie

Onderstaande vragen geven antwoord over Adstructie, de missie en de realisatie van de doelen:
Alles uitklappenAlles inklappen
Wat betekent 'Adstructie'
Volgens De Grote Oosthoek Encyclopedie en woordenboek Zevende Editie 1976 staat dit woord voor: 'adstruc'tie (adstruktie) [<Lat. adstruere, toevoegen] v. toelichting, staving; tot - van zijn beweringen zei het volgende. De oprichter/eigenaar (zie volgende FAQ) koos deze naam in 2011 voor de onderneming. Het peersupport-netwerk van mensen met een levens-ontwrichtende mentale crisis en/of stoornis/beperking ontwikkelt zich steeds verder. Het biedt de basis om vanuit onafhankelijke positie de resultaten van formele zorg- en welzijn te onderzoeken. En op basis daarvan nieuwe diensten en producten te ontwikkelen om peersupport verder te ontwikkelen.
Wie was initiatiefnemer van Adstructie?
Maarten Muis heeft het initiatief tot de onderneming genomen in 2011. Zijn ambitie schuurde met het non-profit-karakter van de belangenbehartiging en medezeggenschap. Dat draait voornamelijk op vrijwilligers in rechtspersonen waarvan de statuten geen ruimte biedt aan commerciële activiteiten. Om wél dienend te zijn daaraan ging hij in 2011 als zelfstandig ondernemer aan de slag. Inkomsten van Adstructie tot aan de BV (2017-2019) zijn uit 'inhuur' van Maarten als projectleider/uitvoerder bij organisaties als Anoiksis, MIND, Trimbos, Cliëntenbelang Amsterdam en TEAM ED geweest via eenmanszaak.
Waar zou ik Adstructie van kunnen kennen?
Herstelreizen
app Reality Keeper
website Voorbij Zelfstigma
trainingen op kantoor Adstructie
als die zaak van Maarten Muis

Missie en producten

Alles uitklappenAlles inklappen
Wat is de missie van Adstructie?
Adstructie laat zien hoe empowerment en herstel plaatsvindt. Kortom staving geven van hoe dat gebeurt en met hulp van wat en wie. Verkoop via Adstructie van diensten en producten moet óók duurzaam betaald werk voor talentvolle mensen uit het peersupport netwerk opleveren. Er is gekozen te opereren in een commerciële omgeving omdat een geldtransactie voor het product en dienst een betrouwbare indicatie geeft of het zinvol en nuttig ervaren wordt. Mensen met de uitdaging van empoweren en herstel maken namelijk vooral mee dat anderen (ouders, docenten en zorg- en welzijnsprofessionals) bepalen wat 'goed' is bij hun crisis en vastgestelde handicap/stoornis. De klant moet er dus zelf voor kiezen én betalen. In een luisterboek wordt uitgelegd wat Adstructie graag als norm in zorg- en welzijn zou zien. Deze is hier te bestellen.
Welke diensten en producten worden vanuit die missie aangeboden?
Bewustwordingscampagnes
Workshop en trainingen
Reisgroepen van deelnemers aan peersupport
online instrumenten voor resultaatmeten/zelfmonitoring van herstel en empowerment. 
Adstructie deed toch iets filmpjes?
Het eerste Adstructie-product was een boek. Het idee was van anderen (fotograaf en grafisch vormgever) waarvoor ik de verkoop regelde (en óók de interviews deed). Adstructie is als PR/Reclamebureau opgericht. In eerdere projecten bleek Maarten vooral succes te hebben met het samenbrengen van mensen voor filmpjes en/of magazines van belangenbehartigersclubs in zorg en welzijn. Adstructie heeft campagnefilmpjes gemaakt voor Vereniging Anoiksis, Cliëntenbelang Amsterdam, TEAM ED, Trimbos-Instituut en Gemeente Amsterdam. Ook maakten Adstructie eigen reclame filmpjes, waaronder een serie voor Herstelreizen.

Zakelijke informatie

Alles uitklappenAlles inklappen
Adstructie was toch failliet?
Ja, de BV is na anderhalf jaar ondernemen failliet gegaan. Bij de oprichting in 2011 was het plan door te groeien naar meer personeelsleden. Adstructie besteedt meer dan de helft van de verkoop voor de realisatie uit aan andere ondernemers. De vaste kern zijn zelfstandige ondernemers: grafische vormgeving, beeldopname, tekst correctie, bepaalde technische onderdelen van onderzoeksopdrachten. IT-ontwikkeling én de inhuur van zakelijk en financieel advies. Na het betrekken van een eigen kantoor/trainingsruimte aan de Veembroederhof in Amsterdam groeide het aantal vaste personeelsleden tot vier. De winst van de BV, die eerder ruim voldoende bleek voor eenmanszaak, was te laag voor de kosten van de vaste contracten en de huur. Bij peersupport-netwerken en vertegenwoordigers van zorg en welzijnsinstellingen was ruime interesse én lof voor wat Adstructie BV poogden te doen. Het beschikbare budget bij deze beoogde klanten voor (externe) inhuur van Adstructie was te optimistisch ingeschat. Als eenmanszaak is Adstructie eind 2021 heropgericht.
Zijn er nog schuldeisers?
Nee. Na onderzoek van de curator heeft rechter op 15 september 2020 de opheffing bevolen van het faillissement.
Was de enige reden de verkeerde inschatting van de marktverhoudingen?
Nee. Ook de inschatting van de draagkracht van de personeelsleden was te optimistisch. Omdat alle lopende kosten uit gerealiseerde diensten en producten gefinancierd moesten worden bleek de tijd tussen goedkeuring van offertes én reeds gemaakte kosten daarvoor te lang. De tijd om als team goed te gaan functioneren was te kort daarvoor. Uiteindelijk viel de directeur-eigenaar door overbelasting uit. Mede óók veroorzaakt door veel energie gestoken te hebben in de activiteiten van Herstelreizen die wél genoeg betalende klanten uit het netwerk opleverden, maar de winstmarge daarvan te laag was om de kosten van de BV te dragen.

Poging 2019 voor vinden investeerders/zakelijke partner

Adstructie poogde in 2019 investeerders en zakelijke partners te vinden. Met deze presentatie werd toen gewerkt (zie filmpje).

Wat doet Adstructie nu?

Alles uitklappenAlles inklappen
Zijn er nog Herstelreizen?
Ja, maar niet meer als commerciële activiteit. Maarten Muis organiseerde in september 2022 een peersupportkamperen in Limburg onder de titel Adstructie Fan Fest. Ook begeleidt Maarten mensen uit het peersupport-netwerk op persoonlijke titel op reis. Dit gebeurt alleen op aanvraag en als het onder de noemer 'vriendendienst' valt.
Wat is de relatie met het meetinstrument Vanzelfsprekend ontwikkeld in Resultaat Meet Groep?
Bij de start van de BV bood zich de mogelijkheid de activiteiten van stichting Resultaat Meet Groep over te nemen. De stichting bood advies, (door)ontwikkeling en aanvullend onderzoek bij het instrument Vanzelfsprekend, dat tevredenheid en effect meet bij zorgondernemers in de sector Zorglandbouw. In 2022 zijn de activiteiten daarvan (wegens gebrek aan bestuursleden) overgegaan naar Adstructie 3.0 en is de stichting opgeheven. Zie hier voor meer informatie.
Er was toch een test met een online vragenlijst?
Ja, de ervaring met de Reality Keeper is gebruikt bij de ontwikkeling van een IT-systeem voor zelfmonitoring onder de naam: Adstructie-programma. De vragenlijsten en IT zijn drie jaar lang getest. Gebruikers tonen zich tevreden over inhoud en gebruiksgemak. Het volhouden van het dagelijks invullen blijkt voor nu de belangrijkste uitdaging voor de testers. Er wordt naar mogelijkheden gezocht het programma te implementeren met de kennis en ervaring van deze drie jaar testen.
Waarom blijft Adstructie weg bij sociale media en bestaande online-peersupportnetwerken?
Adstructie was tot 2019 aanwezig op sociale media en mengde zich online in debatten. Dit leverden géén extra klanten en opbrengsten op. De ervaring van Adstructie is dat elkaar zien en spreken betere resultaten oplevert. Adstructie ziet online-tools enkel als een aanvullend technisch hulpmiddel, niet als de basis waarop onafhankelijke onderlinge steun zelf georganiseerd kan worden.

Meten van resultaat vanuit cliëntperspectief

De reisbrochure: waar alle ideeën samenkwamen!

Brochure Herstelreizen (oud)

Brochure Herstelreizen (oud)

De mok van het Adstructie Fan Fest 2022

Mijn vraag staat er niet bij?

Stuur je vraag in en Adstructie geeft antwoord
Het contact formulier kan niet in deze browser worden gebruikt.
Upgrade uw browser naar een nieuwere versie of neem op een andere manier contact met ons op.
Bewijs dat je geen robot bent
Sleep het blauwe puzzelstukje naar rechts.
* Verplichte velden